• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม นำโดยนายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการ ได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกัน ช่วยเหลือ เมื่อเผชิญเหตุเบื้องต้นจะต้องทำอย่างไร การรับรู้สถานการณ์ บอกต่อ/แจ้งเตือน ควบคุมความตื่นตระหนก จนนำมาซึ่งการฝึกทักษะ หนี /ซ่อน/ (สู้+แจ้ง) และทราบถึงกระบวนการในการป้องกันและการเผชิญเหตุในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เผชิญเหตุรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
21 มิ.ย. 67 | รับชม : 52 ครั้ง