• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • S__33488964_0.jpg

  ถวายเทียนพรรษา

 • LINE_ALBUM_22567_240718_11.jpg

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 • S__292216852_0.jpg

  ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น

 • S__33390626_0.jpg

  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

 • LINE_ALBUM_อบรม คปภ._240704_2.jpg

  Boot Camp อัจฉริยะยุวชนประกันภัย

 • S__33021985_0.jpg

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

 • 1719215952-448508820_10227501301651597_3238194397395372330_n.jpg

  ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

 • LINE_ALBUM_อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด_240619_4.jpg

  อบรม "เยาวชนต้านยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 256ึ7

 • 107293_0.jpg

  วินัยจราจร

 • S__32620571_0.jpg

  วันไหว้ครู 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร