• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ 
             น.ว.

สีประจำโรงเรียน          ฟ้า – น้ำเงิน
            สีฟ้า     หมายถึง          ความมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าก้าวไกล
            น้ำเงิน  หมายถึง          ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และ ใฝ่เรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
             มะค่าแต้