• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อัลบัมทั้งหมด

ถวายเทียนพรรษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น

หล่อเทียนพรรษา

กิจกรรม Boot Camp อัจฉริยะยุวชนประกันภัย

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

อบรม

กวดขันวินัยจราจร

วันไหว้ครู 2567

รับทุนการศึกษาจากชมรมครูบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

อบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน

ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันสิ่งแวดล้อมโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันงดสูบบุหรี่โลก

ค่ายคุณธรรม

ประชุมผู้ปกครอง 1/2567

วันวิสาขบูชา

พิธีส่งมอบงานและประดับเข็ม งานสภานักเรียน

Black to School

สพม.ลป.ลพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน

คารวะศพผู้ปกครองนักเรียน ม.4/1

ประธานกรรมการสถานศึกษา ดีเด่น

ทำบุญปล่อยปลาการกุศล

จัดนิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วิทยากรมืออาชีพ

นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมและรับโล่รางวัล การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน

ปัจฉิมนิเทศ 67 รุ่น "ธีธนัท"

กิจกรรม"เสาธง 5 นาที

มอบทุน Aerosoft

วันมาฆะบูชา

คลินีกเกษตร

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ทาขุมเงินศึกษาดูงาน

วันตรุษจีน

อบรมสมุนไพรพื้นบ้าน

วันครู

ผู้ว่าฯเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน

กิจกรรม Strong camp เยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ"

ลูกเสือจิตอาสา