• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อบรม "เยาวชนต้านยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 256ึ7

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "เยาวชนต้านยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 256ึ7 โดยมี นายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้เยาวชนรับรู้และรับทราบสถานการณ์ปัญหาสังคมและเส้นทางการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา ปัญหายาเสพติดในเยาวชนและการเฝ้าระวัง จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริการส่วนตำบลน้ำดิบร่วมกับ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
19 มิ.ย. 67 | รับชม : 46 ครั้ง