• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รับทุนการศึกษาจากชมรมครูบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมครูบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
11 มิ.ย. 67 | รับชม : 66 ครั้ง