• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นางสาวกาญจนา พรหมซาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และรับทราบสภาพปัญหาคุณภาพน้ำประปาไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคด้วยน้ำต้นทุนที่มีหินปูน สนิมเหล็ก ฟลูออไรด์ และแมงกานีสเป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
8 มิ.ย. 67 | รับชม : 66 ครั้ง