• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ฝึกอบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน

วันที่ 8-9 มิ.ย 2567 นายนิพนธ์ ไชยเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม มอบหมายให้นายบุญทวี ตะยะพงค์ และนางปาริชาติ แก้วเสมอตา นำนักเรียนแกนนำ จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ณ โรงแรม แกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน ทั้งนี้โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมยังได้ร่วมทำข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายทั้ง 21 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 335 คน ทั้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเอง ให้ได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ให้มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้ในอนาคต
8 มิ.ย. 67 | รับชม : 58 ครั้ง