• โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  199 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

กิจกรรม Boot Camp อัจฉริยะยุวชนประกันภัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม นำโดยนายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม Boot Camp อัจฉริยะยุวชนประกันภัย โดยมี นายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการประกันภัย โดยนำระบบประกันภัยไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้โรงเรียน ครูและนักเรียนมีประสบการณ์จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีมวทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมาให้การอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม